Bugün - 25 Ocak 2015 Pazar Foto Galeri  |  Video Galeri  |  Bize Ulaşın
www.kayserihaber.com.tr Logo

   
Güncel Spor Siyasi Ekonomi Sağlık Kültür-Sanat Yaşam Asayiş Teknoloji Eğitim 
Yazar Detayları

ASIM CENGİZ GÜR

ASIM CENGİZ GÜR - KUR’AN-I KERİM (5)

KUR’AN-I KERİM (5)
Yazı Tarihi: 25 Aralık 2013 Çarşamba

Kur’an-ı Kerim’in Cebrail aleyhisselam vasıtası ile Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e indirilmiş olduğunu aktarmıştık. Kur'an-ı Kerim’in ayetleri muhtelif yer ve zamanlarda inmiştir. Mukim iken, yolculuk halinde iken, savaş halindeyken her ne zaman inmiş ise o zaman da kaydedilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e vahiy gelince, vahiy kâtipleri onu hemen Efendimiz'in emri üzere yazıya geçirmişler ve hemen ezberlemişlerdir. Arapların o zekâsı, hafıza kuvvetiyle bir anda aşk ile, şevk ile, inen ayetler ezberlenmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim hafızları çoktu Peygamber Efendimiz'in zamanında.

(Allah ondan razı olsun) Hazret-i Ali Efendimiz meselâ vahiy kâtiplerinden birisiydi. Yâni vahiy geldiği zaman yazanlardan, yazıyı bilen bir büyüğümüz. Meselâ İstanbul'da kabri bulunan Ebû Eyyub El-Ensârî vahiy kâtiplerinden biriydi ve hafızdı aynı zamanda.

Sonra bu hafızlar kıraat ilminde maharet kazanmış hafızlar savaşlarda şehid olmaya başlayınca, bir tehlike belirdi. "Bunları bilenler azalırsa o zaman tehlike olur." diye (Allah ondan razı olsun) Ebûbekr-i Sıddîk Efendimiz zamanında ilmî bir heyet kuruldu ve Kur'an-ı Kerim bir cild haline, bir mushaf hâline getirildi heyet tarafından. Halka da okununca, herkes tarafından tasvib gördü.

Sonra (Allah ondan razı olsun) Hazret-i Osman RA zamanında bu ana nüshadan, yâni bir cilt haline getirilmiş Kur'an-ı Kerim'den yeni nüshalar yazılarak, genişleyen İslâm diyarlarına, çeşitli vilayet merkezlerine bu Kur'an-ı Kerimler gönderildi.

Bunlar hâlen elimizde bazıları mevcuttur, müzelerde muhafaza edilmektedir. Meselâ Hazret-i Osman Kur'an-ı Kerim okuyordu, o sırada şehid edilmişti. Şehid edilirken kanlarının sıçramış olduğu Kur'an-ı Kerim nüshası bile, o kan izleriyle şu anda müzede elimizdedir. Bizim Topkapı Emânât-ı Mukaddese dairemizde... Ne mutlu, ne güzel! Hazret-i Ali Efendimiz tarafından yazılı bir Kur'an-ı kerim nüshası vardır; çok büyük bir mutluluk vesilesi...

Çünkü Kur'an-ı Kerim hiç bozulmadan yazılmış ve tâ Peygamber Efendimiz'in zamanından bu zamana kadar korunmuştur. Çünkü Allah-u Teàlâ Hazretleri, kendisi vaad etmiştir :

"Kur'an-ı Kerim'i biz indirmekteyiz, biz indiriyoruz, biz indirdik ve onu biz koruyacağız” buyurmuştur. Yâni kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim korunacak, ahkâmı bilinecek.

Bu Kur'an-ı Kerimler ilkönce ellerindeki mevcut malzemeye yazılmıştır. Ashâb-ı kiramın elinde bez varsa beze, deri varsa deriye; meselâ geniş bir hayvan kürek kemiği varsa, kürek kemiğinin --düz olduğu için-- üstüne; çeşitli böyle kağıt diyebileceğimiz üzerine yazılabilen malzeme varsa, onlara yazılmıştır.

Eski Kur'an-ı Kerim nüshalarında yazılar kûfî dediğimiz köşeli yazılardır. Bir de Hicaz kûfîsi veyahut, ma'kılî yazı ile yazılmıştır o zamanın en eski metinleri. Tabii o metinlere baktığımız zaman şimdiki Kur'an-ı Kerimlerde gördüğümüz harf noktaları ve harekelerin olmadığını görürüz. Onları okumak mütehassısların işidir. Herkes okuyamaz.

Şimdiki metinlerde te üstte iki noktalıdır, se üç noktalıdır, cim ortasında bir noktadır. Daha sonra bunları icad etmişler ve kullanmışlardır.

Tarihteki eski mushaflara baktığımız zaman, onların sayfa büyüklükleri ve bir sayfadaki satır sayısı çok değişiktir ve farklı farklıdır. Sonradan bunların tarih boyunca düzene sokulduğunu gözüyoruz. Yazı düzene girmiştir. Eskiden de güzel yazılar vardır, sonradan da ama, yazılış düzene girmiştir. Ve tecrübeye dayanarak tertip mükemmelleştirilmiştir.

Okunma ve ezberlenme kolay olsun diye de Kur'an-ı Kerim çeşitli bölümlere bölünmüştür. Kur'an-ı Kerim'in kendisi bir çerçeve içine alınmış, bunlar çerçevenin dışında gösterilmiştir.

Meselâ Kur'an-ı Kerim otuz cüze ayrılmıştır. Otuz cüz. Meselâ Amme cüzü diyoruz, Amme Sûresi'yle başlayan bu otuzuncu cüzdür. Fâtiha'yla başlayan ilk, birinci cüzdür.

Niçin otuza ayırmış olabilirler? Belki her gün bir bölümü okunsun da bir ayda tamamlansın, otuz günde Kur'an-ı Kerim okunması tamamlansın diye otuza bölmüş olabilirler. Bazen yedi bölümlü Kur'an-ı Kerimler vardır. Şimdiki Kur'an-ı Kerimlerin bir yerinde yedi tane bölüm işaret edilmiştir. Bu yedi bölüme menzil denilir. Bu da bir haftada okunmak maksadıyla bir bölümlenmedir.

Bizde bu otuz cüzden her cüz 4 rubûa ayrılmıştır. Rubu', biliyorsunuz, çeyrek demek, dörtte bir yâni. Böylece Kur'an-ı Kerim'de yüz yirmi rübu' var bizim elimizdeki baskılarda.

Ayrıca sayfalara bakarsak, yâni bir okuma bütünlüğü, anlam bütünlüğü olan ayetler tamamlandığı zaman bir ‘ayın’ işareti konmuştur. "Kur'an-ı Kerim'i eğer imam namazda okuyorsa işte burada anlam tamam oluyor, burada rükû edebilir." diye rüku' kelimesinin son harfi olan ayından gelmiş olabilir. Veyahut da ‘aşır’ dediğimiz sözün ayın’ından gelmiş olabilir. Bazı Kur’an-ı Kerim baskılarından, özellikle Suudi Arabistan’dan gelenlerde, her cüz’ü iki hizb’e ayırmışlar. Böylece Kur’an-ı Kerim 60 bölüme ayrılmış oluyor. Her hizbi de dörde ayırıyorlar böylece 240 hizb meydana gelmiş oluyor. Ezberleme çalışmalarında kullanılan bir metod olmuş oluyor.

Bir de ayetler içlerinde anlam bakımından nerede durulursa iyi olur, nerede durulursa mânâ bozulur, nerede durmak câizdir, nerede durmamak lâzımdır? diye duraklamaya yerlerinin vasfını belirten işaretler de taşırlar. Bunlar meselâ; mim mutlaka durulması gereken yerdir, tı durulabilen yerdir, cim câiz olan yerdir; ama lâ durulmaz. Kaf ve kıf gibi şeyler vardır. Çeşitli duraklama işaretleri kullanılmıştır. Bunlara hurûf-u secâvendiye deniliyor. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması, anlam bütünlüğü içinde okunması bakımından faydalı işaretlerdir. Bilhassa Arapça bilmeyenler için anlam bütünlüğü açısından önem arz etmektedir. Bunların yanında okunuş hatalarını engellemek için  med ve kasır işaretleri de kullanılmıştır bizim bu zamanda kullandığımız Kur'an-ı Kerimlerde. Aynı harflerle yazılan heceler bazen uzun, bazen kısa okunur. Bunu Arapça bilenler kendileri çıkartırlar ama Arapça bilmeden Kur'an-ı Kerim okuyanlar için böyle bir işaret gerekmiştir.

Yüce Allah (c.c.) gönderdiği mesajlarını okumayı, anlamayı ve hayatımıza uygulamayı; böylece sevdiği ve razı olduğu kullar zümresine dahil olabilmeyi hepimize nasib ve müyesser eylesin.

 
İletişim E-Posta: info@kayserihaber.com.tr - Telefon: 0 352 235 63 63Okunma Sayısı: 326
 
Diğer Yazıları

RIZA-İ BÂRİ
ASLINI UNUTMA
DEĞERLERİMİZ
İSLAM/BARIŞ-4
İSLAM/BARIŞ -3
İSLAM/BARIŞ -2
İSLAM/BARIŞ -1
BALIKÇININ HİKAYESİ :
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de:
İYİ ve TEMİZ OLANLARDAN-4
İYİ ve TEMİZ OLANLARDAN -3
İYİ ve TEMİZ OLANLARDAN – 2
ARKADAŞIN ÖNEMİ
EN GÜNCEL MESELEMİZ-2
EN GÜNCEL MESELEMİZ-1
YILBAŞI KUTLAMALARI-3
YILBAŞI KUTLAMALARI-2
YILBAŞI KUTLAMALARI-1
MEVLİD KANDİLİ
ÂH HÜSEYİN - 4
ÂH HÜSEYİN – 3
ÂH HÜSEYİN - 2
ÂH HÜSEYİN! – 1
BİR MECBURİYET - HİCRET-3
BİR MECBURİYET - HİCRET - 2
BİR MECBURİYET - HİCRET - 1
MUHARREM AYI
HİCRÎ YENİ YIL
KURBAN’IN ARDINDAN
KURBAN BAYRAMI
AREFE GÜNÜ
KURBAN KESİN EY MÜSLÜMANLAR!-6
KURBAN KESİN EY MÜSLÜMANLAR!-5
KURBAN KESİN EY MÜSLÜMANLAR!-4
KURBAN KESİN EY MÜSLÜMANLAR!-3
KURBAN KESİN EY MÜSLÜMANLAR!-2
KURBAN KESİN EY MÜSLÜMANLAR!-1
KURBANIN HABERCİSİ – 2
KURBAN’IN HABERCİSİ - 1
ÇEVRE ve AHLAK
BİR KISSA
İHLAS – 5
İHLAS – 4
İHLAS – 3
İHLÂS – 2
İHLÂS – 1
BAYRAMIN ARDINDAN
BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
SEVGİYİ HALİS KILMAK (2)
SEVGİYİ HALİS KILMAK (1)
KADİR GECESİ
BÜYÜK ECRE ERMEK (2)
BÜYÜK ECRE ERMEK (1)
İTİKAF GÜNLERİ
TEDBİRLİ YAŞAMAK
TABUREDE-SANDALYEDE NAMAZ
HELALİNDEN-TEMİZİNDEN-3
HELALİNDEN-TEMİZİNDEN-2
HELALİNDEN-TEMİZİNDEN-1
TOPLUMSAL İLİŞKİLERİMİZ (4)
TOPLUMSAL İLİŞKİLERİMİZ (3)
TOPLUMSAL İLİŞKİLERİMİZ (2)
TOPLUMSAL İLİŞKİLERİMİZ (1)
SÜNNETİN GEREKLİLİĞİ
RAMAZANDAN FAYDALANMAK
ORUCA DAİR
ORUÇ TUTAMAYANLAR
AZABIN BİR SEBEBİ
RAMAZAN AYI (2)
RAMAZAN AYI (1)
HOŞ GELDİN EY RAMAZAN
BİR KISSA – BİR HİSSE
RAMAZAN YAKLAŞIRKEN
BERAT GECESİ
MİRAC GECESİ (1)
CUMARTESİ GÜZELLEMELERİ
CUMARTESİ GÜZELLEMELERİ
ÇOCUKLARIMIZ
REGAİB GECESİ
RECEB AYI
ÜÇ AYLAR (2)
ÜÇ AYLAR (1)
TAKDİRE RIZA GÖSTERMEK
RAHAT ZAMANDA DUA ETMEK
Namaz, Kur'an, Dua ve Sabır
SEYR-İ SÜLÛK
DUALARIMIZ
TEVEKKÜL
ALLAH SEVGİSİ
İMANIN TADI
KORUNACAK ŞEYLER
ALAH’IN RIZASI
GÜÇSÜZLERE TAVRIMIZ
GÜNAHIN KÜÇÜĞÜ
CENNETE BİRLİKTE GİRMEK
YENİDEN
BENİ ZİKREDİN
HELALE DİKKAT
RAHMETULLAH’TAN ÜMİT KESMEMEK
SÜNNETİN ÖNEMİ
İSLÂM'IN HEDEFLERİ
TELKİN VERMEK
DUALARIMIZ (3)
DUALARIMIZ (2)
DUALARIMIZ (1)
KOMŞULUK (3)
KOMŞULUK (2)
KOMŞULUK (1)
BİR GERÇEK
NASIL YAŞAYALIM? (3)
NASIL YAŞAYALIM? (2)
NASIL YAŞAYALIM? (1)
HATADA ISRAR ETMEMEK
İYİ YÖNETİCİ
TOPLU YAŞAM
Değer Yargılarımız
HASTA ZİYARETİ
Müslümanları Sevmek ve Yardımlaşmak
HELAL VE TEMİZ OLANLARDAN
DİN ALİMLERİNİ SEVMEK
SABIR
GÜZEL KULLUK
HESABINI VERECEKLERİMİZ
AKRABALIK
GÜZEL BİR DUA
ABDÜLAZİZ BEKKİNE
HELALE DİKKAT
İMANIN KIYMETİ
TOPLUMSAL HUZUR
KİMDEN İSTEYELİM
HATIRALAR (tekrar)
KORUNACAK ŞEYLER
CUMA HÜRMETİNE
SUİZAN’DAN SAKINMAK
BENİ ZİKREDİN
İYİLİKLE EMREDERKEN (2)
İYİLİKLE EMREDERKEN
Cuma (2)
Cuma (1)
HAYAT SÜRERKEN (4)
HAYAT SÜRERKEN (3)
HAYAT SÜRERKEN (2)
HAYAT SÜRERKEN (1)
CUMARTESİ KISSASI
ÇOCUK TERBİYESİ (2)
ÇOCUK TERBİYESİ
ÇOCUK ve NAMAZ
KARDEŞLİK İÇİN
KARDEŞLİĞİN GEREĞİ
DUALARIMIZ (3)
DUALARIMIZ (2)
DUALARIMIZ (1)
KOMŞULUK (3)
KOMŞULUK (2)
ufukKOMŞULUK (1)
BİR BAŞKA GERÇEK
BİR GERÇEK
NASIL YAŞAYALIM? (3)
NASIL YAŞAYALIM? (2)
NASIL YAŞAYALIM? (1)
DAVACI OLMA!
MEVLİD KANDİLİ-1435
KUTLU DOĞUMA DOĞRU (7)
KUTLU DOĞUMA DOĞRU (6)
KUTLU DOĞUMA DOĞRU (5)
HER HALİMİZ HAYIR
KUTLU DOĞUMA DOĞRU (4)
KUTLU DOĞUMA DOĞRU (3)
KUTLU DOĞUMA DOĞRU (2)
KUTLU DOĞUMA DOĞRU (1)
YİNE KARDEŞLİK
YILBAŞI
HAZRETİ HASAN
KUR’AN-I KERİM (8)
KUR’AN-I KERİM (7)
KUR’AN-I KERİM (6)
KUR’AN-I KERİM (5)
KUR’AN-I KERİM (4)
KUR’AN-I KERİM (3)
KUR’AN-I KERİM (2)
KUR’AN-I KERİM (1)
TOPLU YAŞAM
TELKİN VERMEK
İYİ YÖNETİCİ
DİN ALİMLERİNİ SEVME
AHİRET İNANCI (2)
AHİRET İNANCI (1)
NASIL SABAHLADIK
DİN İSLAM’DIR
KOLAY SEVAP KAZANMAK
KORKU ve ÜMİT
KARDEŞLİK HAKKINDA (2)
KARDEŞLİK HAKKINDA (1)
SEYR-İ SÜLÛK
SABIR GEREK BİZE
GÖRÜNMEYEN ÜNİVERSİTE
GÜZEL AHLAK YOLU
NİYET ve AMEL
NİYET”İN ÖNEMİ (3)
“NİYET”İN ÖNEMİ (2)
“NİYET”İN ÖNEMİ (1)
SALAT ve SELAM
FETRET’E DÜŞMEMEK
İKİ HİKAYE
HATADA ISRAR ETMEMEK
RAHMETULLAH’TAN ÜMİT KESMEMEK
KARDEŞLİK
KIŞ BAHARDIR
KELİME-İ TEVHÎDİN FAZİLETLERİ
FARKINDA OLMAK
GÜZEL BİR DUA
KERBELA’DA - 4
KERBELA’DA – 3
KERBELADA - 2
KERBELA’DA – 1
BİR HİKAYE
AHİRET İÇİN ÇALIŞMAK
HİCRET-4
HİCRET-3
HİCRET - 2
HİCRET - 1
YENİ YILINIZI TEBRİK
MUHARREM AYI
TAKVİM
TEKFİR ETMEK
SAHİH İMAN
İMAN
HİKAYELER-HİSSELER
BİLGE KIRAL -2
BİLGE KIRAL -1
HELAL VE TEMİZ GIDA-2
HELAL VE TEMİZ GIDA-1
HELAL VE TEMİZ OLANLARDAN
KURBAN’IN ARDINDAN
AREFE GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI
KURBAN KESMEK
ZİLHİCCE AYI - 2
ZİLHİCCE AYI - 1
Kurban Meseleleri – 5
KURBAN MESELELERİ - 4
KURBAN MESELESİ – 3
KURBAN MESELESİ – 2
KURBAN MESELESİ – 1
GÜNAHLARIMIZ ve KURTULUŞUMUZ -2
GÜNAHLARIMIZ ve KURTULUŞUMUZ -1
HATIRALAR
Değer Yargılarımız
HASTA ZİYARETİ
ŞÜKÜR
SABIR
HER HALİMİZ HAYIR
İSLAMSIZ OLMAZ
Fıkıh Mezhepleri - 2
Fıkıh Mezhepleri - 1
HESABINI VERECEKLERİMİZ
LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLÂ BİLLÂH'IN FAZİLETLERİ
Kelime-i Tevhidin Faziletleri
EFENDİMİZİN DUASI
HANIMLARIN CUMAYA İŞTİRAKİ
CAMİLERDE TABURELER
YEDİ ŞEY GELMEDEN ÖNCE
GÜZEL KULLUK
KABİRDEKİ YOLDAŞ
ÖNEMLİ BİR İHTAR-3
ÖNEMLİ BİR İHTAR-1
Müslümanları Sevmek ve Yardımlaşmak
Bir Hikâye
ZAFER BAYRAMI
BİZİ DOYUR, BİZİ GİYDİR, BİZİ AFFET RABBİMİZ!2
BİZİ DOYUR, BİZİ GİYDİR, BİZİ AFFET RABBİMİZ!
SAKIN ZULMETMEYİN!
KUDSÎ HADİS
İMANIN KEMALE ERMESİ
SEVGİYİ ARTTIRAN HUSUSLAR
RAHAT ZAMANDA DUA ETMEK
TAKDİRE RIZA GÖSTERMEK
BELÂLARA SABIR
AZRAİL’İN GÜZELLİĞİ
İSLAM’I ENGELLEME ÇABALARI
İSLAM’IN ANLAŞILMASI ve KORUNMASI
BİD’ATTEN KAÇINMAK
SÜNNETİN ÖNEMİ
İSLÂM'IN HEDEFLERİ
Diğer Yazarlar

Yaşlandıkça unutuyoruz! Peki bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
KARNELER ALINDI, BAŞARI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ
KAYSERİ TAKIMLARI KAYIPLARDA
RIZA-İ BÂRİ
KAFA KAĞIDIM GENÇ OLSADA, RUHUM İHTİYAR
ÇELİK DE ‘ADAY OLSUN’ DİYOR
KAYSERİSPOR DA BEKLENEN KONGRE VE ERCİYESSPOR!
 Sayfa Editörü

 

    Süleyman ERDOĞAN
     editor@kayserihaber.com.tr

 Resmi İlanlar

> İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

> KAYSERİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 

> BÜNYAN İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ


KOCASİNAN BELEDİYESİ
 BİLGİ İŞLEM MÜD.


> İNCESU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜD

 Yazarlar
VELİ ALTINKAYA
ÇELİK DE ‘ADAY OLSUN’ DİYOR
Bugünlerde Kayseri’de, en çok ce...
MUSTAFA GÜRBÜZ
KAYSERİSPOR DA BEKLENEN KONGRE VE ERCİYESSPOR!
Uzun süredir üstünde konuşulan ve i...
ASIM CENGİZ GÜR
RIZA-İ BÂRİ
Yaradılış gayemiz “Allah’a kulluk&rdqu...
CEYHUN ÜSTEN
KAFA KAĞIDIM GENÇ OLSADA, RUHUM İHTİYAR
Sevgili Dostlarım;  Kıyamet alameti bir zama...
HACI SARI
KARNELER ALINDI, BAŞARI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ
Onlar bize hediye edilmişti. Dünyanın meyvesi...
DERYA OĞUZ
Yaşlandıkça unutuyoruz! Peki bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
Bazen birçok şeyi unutmak ister insan, ...
MURAT TURP
KAYSERİ TAKIMLARI KAYIPLARDA
'Kayseri' adına sporda üzücü bir ha...
Kayseri Haber Gazetesi
 Röpörtajlar
SGK’DAN NORMAL DOĞUMA TEŞVİK GELDİ
Peki nedir ‘Epidural Anestezi’ diye merak edenler  için  haber ekibimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hakan Kaya&rsqu...
»
»
»
 
 Hava Durumu (Kayseri )
Pazar
-5°C - 10°C
Pazartesi
-4°C - 5°C
Salı
-7°C - 8°C
Çarşamba
-6°C - 6°C
 Namaz Vakitleri (Kayseri )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
5:026:4112:0014:4117:0218:29

25 Ocak 2015 Pazar
 Günün Sözü
Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..
(Hz. Muhammed)
 Anket

Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor'daki transferleri beğeniyor musunuz?


  Hayır512 Kişi (% 74 )
  Evet171 Kişi (% 25 )

Toplam 683 Kişi

Arşiv Arama

 
Facebook
 İletişim

Adres : Turgut Reis Mahallesi
İlgi Sok. Şehit İsmal Uygun Ap
No:22/A  Kocasinan / KAYSERİ
Telefon : 0 352 235 63 63
Fax      : 0 352 235 84 74 

Anasayfa | Site Haritası | Sitenize Ekleyin | RSS Kaynağı | Bize Ulaşın Tasarım Knnweb