KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

 Uğur ALTUNER
 editor@kayserihaber.com.tr

   


ASIM CENGİZ GÜR


YEMİN OLSUN Kİ!

Notlar - Asım Cengiz GÜR


Yüce Allah´a sonsuz hamd ve senalar; Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)´e ve O´nun al ve ashabına salat ve selam olsun.

Aziz Mü´minler! Hayat (yaşama) kılavuzumuz, ?el kitabı?mız olan Kur´an-ı Kerîm, kendi özelliklerini sayarken şu dört özelliğini belirtiyor:?Kur´an-ı Kerim, Rabbimizden bir öğüt, kalplere bir şifa, inananlar için bir rehber ve herkes için rahmet olan? bir kitaptır. Bilindiği gibi Cuma günleri hutbede ?Ve izakurielkur´anufestemiulehu ve ensıtuleallekumturhamun? âyeti de okunur. Bu âyette mealen ?Kur´an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin? buyurulmaktadır. Kur´an-ı Kerim´in bütün ayetleri muhteremdir ve kulak verilmesi gerekir. Aslında Kur´an-ı Kerim´i okumaktan maksat, onu anlamak, anlamaktan maksat da, onun hükümleriyle amel etmek ve onun gösterdiği yoldan yürümektir. Kur´an´ı okumalı, düşünmeli, Kur´an üzerinde kafa yormalıyız. Kur´an´ı dost edinmeli, onunla arkadaş olmalıyız. Kerim Kitabımızda Sâd Sûresinde ?Bu Kur´an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır? buyurulmaktadır.

Kıymetli Kardeşlerim! İmam Şâfii (rh.a.)´in şöyle söylediği kayıtlıdır: ?Kur´ân´dan başka hiçbir sûre nazil olmasaydı şu pek kısa sûre bile, insanların dünya ve âhi­et mutluluklarını temine yeterdi. Bu sûre Kur´ân´ın bütün öğrettiklerini ihtiva ediyor?. Bu sûre Asr suresidir ve toplamda 3 ayet´ten oluşmuştur. Hem aslının hem meailinin ezberlenmesi çok da kolaydır. Sahabe-i kiram efendilerimiz (Allah onlardan razı olsun), Asr suresini okuyarak, zamanın gidişini ve ömürlerinin geçişini anlayıp düşünerek birbirlerine Hak ve sabır tavsiye etmişler ve Hak Teâlâ´ya tam iman ile güzel ameller için başarı dilemişlerdir.

Asr sûresi mealen şöyledir: ?Asr´a yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir.Ancak iman edip de sâlih (sevaplı) amel (ve hareket)lerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir (onlar ziyandan kurtulmuşlardır)?.

Kıymetli Müslümanlar! Asr Suresi, insanlara hayat veren beş hakikati bildirmektedir:

Bunlardan birincisi, ?zaman, hakikat? bilgisi ve bilincidir. Bu dünya hayatının fâni/geçici olduğunu ve geçen zamanın geri gelmeyeceğini hatırlatır. Yüce Mevla (c.c.) sûrenin hemen başında ?Asr?a, zamana yemin etmekte ve ?Asr´a yemin olsun ki, insan gerçekten ziyandadır? buyurmaktadır. Zaman, insanlara verilmiş en büyük nimetlerden biridir ve bu geçici dünyamızı güzelliklerle süsleyerek ahiretimizi kazanmamız için bizlere emanet edilen en kıymetli hazinedir. İnsanoğlu bu emaneti beyhude bir şekilde harcamamalı ve şuursuzca ve sorumsuzca boş yere geçirmemelidir.  Çünkü bu hüsrana açılan bir kapıdır.

Sûrede ?Muhakkak ki insan, kesin bir ziyan içindedir? buyurulması bu sebepledir. Sûrede bu ziyana uğramamak, hüsrana düşmemek için yapılmasına ilişkin formül de beyan buyurulmaktadır. İlk önce insan iman etmelidir. İman, insanın hak ve hakikate boyun eğmesine, nimetlere ermesine vesile olur iken imansız olarak geçirilen bir hayat hem dünyada boşa geçirilen bir zamanı hem de ebedi yaşanacak ahirette büyük bir zarara uğramak demektir. Bir insan iman etmekle, kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi kalben, inanarak söyleyip ikrar etmekle, her şeyin yaratıcısı, hâkimi Yüce Allah´ı tanıdığını, ona boyun eğdiğini ikrar etmekte hem de Allah´ın halifesi olmakla, yeryüzünde hakkın, izzetin, adaletin, sevginin temsilcisi olmayı kabul etmektedir.

İman etmekle ?mü´min? ismini alan insan bunun yanında imanı yalnız gönlünde ve dilinde kalmamış, bütün hislerine, akıllarına, varlıklarına işleyerek iradesine de sahip olmuş ve yaptığı işleri de iman ve inançlarına uygun, Allah´ın rızasına, indirdiği hükümlerine uygun, hak ve hayır olduğuna inanarak yapmış, hep iyiliğe çalışıp kendisi, ailesi, akrabaları, milleti ve insanlık için sonu hayır ve menfaat olan işler de yapmışlardır. Mü´minler böylece ?sâlih? sıfatını da kazanmışlardır.

Aziz Mü´minler!Sûre bize iman etmek ve sâlih insan olmak dışında ayrıca bir vazifeyi daha hatırlatmaktadır. Bu da birbirimizi hak ve hakikate yönlendirmektir. Hem kendimizi hem de kardeşlerimizi batıl, yalan, hile, fitne ve fesadın karanlıklarından korumaktır. Bunu yaparken de daima hakk üzere yürümek, sabırlı olmak, hakkı ve sabrı diğerlerine de tavsiye etmek de gereklidir. Böylece insan, mü´min, sâlih isim ve sıfatlarını da aşarak ?Muslih? bir insan olacaktır. Yani, hem iman eden, hem sâlih ameller işleyen ve hem de diğer insanlarda iman etsinler, sâlih işler işlesinler ve muslih olsunlar diye gayret sarfedecektir.

(Allah rahmet eylesin) Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy bu hakikate işaret ederek şöyle diyor:

?Hani ashâb-ı kirâm, ayrılalım derlerken; Mutlaka sûre-i ve´l-Asr´ı okurmuş bu neden?

Çünkü meknûn (saklı), o büyük sûredeesrârı felâh (kurtuluş sırrı),

Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh.

Sonra Hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık.

Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık?.

Dikkat edin ki; Sözün en güzeli, Nizamın en kapsamlısı, Aziz, Mülk sahibi ve Her şeyi bilen Allah´ın kelamıdır. Kerim Kitabımızda şöyle buyuruluyor:

?(Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde) siz, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. (Çünkü) iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah´a (hakkıyla) inanırsınız?.

Gürkan Ofis Mobilyaları