EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

   Süleyman ERDOĞAN
   editor@kayserihaber.com.tr                      

   


VELİ ALTINKAYA


RİFAT ÇALIKA´NIN ANILARINDAN(3)


?On üç sene önce bugün Büyük Millet?Meclisi çoğunluk oyu ile Adliye Vekili (Adalet?Bakanı) seçilmiştim. İkinci Gruptan oy verenler olduğu gibi, Tevfik?Rüştü (Aras), Mahmut?Esad (Bozkurt) beyler gibi bazı Birinci Grup mensuplarının da oylarını almıştım...13 Ağustos 1936 ?
?Etiler İlkokulu´nda çocuklara müsamere varmış... Çocuklar geldi. Vesile (Rifat?Bey´in kızı) ilk safhada Atatürk´ün resmini tutarak sahneye çıktığını ballandıra ballandıra söyledi. Kulakların çınlasın, Atatürk! Senin resmini yine hürmetle tutan yine Rifat´ın yavrusudur. Çünkü soyum, bu toprağa hizmet edenlerin başını daima yüksek görmek ister ve buna çalışır ve bizzat omuzunda taşır. Hür ve vakur olarak. 19 Şubat 1936?
?Londra´da bir dergi Türkiye için özel bir sayı yayımlamış. Türkiye devlet adamlarının da yazıları varmış. İsmet İnönü de Atatürk´ü tanımlamak için bir makale yazmış ve tartışmayı pek sevdiğinden bahsediyor. Ah! Biraz da mütealasına (görüşlerine) aykırı söz söyleyenleri sükunetle (sakin olarak) dinleme özelliği olsa idi...7 Şubat 1937)
?Atatürk şahsi fikir ve mütealaa (görüş) sahibi olanları, kendi arzularına karşı müteaalada direnenleri hiç sevmez ve fakat bunu da göstermezdi. Her mütealayı dinler gözükür, aynı mütealaayı bir çokları ileri sürerse bir süre sonra onu kendine mal ederek ortaya atardı. Bu gibi adamları da, sırası düştükçe, yanından uzaklaştırırdı... Tarihsiz)?
?Sokaktaki devriyelerden ayrı olarak hapishanenin önünde silah çatmış askeri bir hazır kıta var. Halkta fis kos çoğalmış. Atatürk´ün sağlık durumu hakkında resmi raporlar polis dairesinin önündeki kara tahtaya yazılıyor. Meclis Başkanı ve bütün bakanlar İstanbul ´a gitmiş. Yurt için hayırlısını dileyelim. 21 Ekim 1938)?
... ?Doktor Halit?Bey (Eski milletvekili) İsmet Paşa´nın ikametgahının arkasında bir yere 300 kişilik bir kuvvet konulduğunu ve nereye gitse motosikletli kuvvetlerin koruması altında olduğunu söylüyor. 8 Kasım 1938?
?Öğle ajansı Gazi´nin hastalığının birden bire şiddet peyda ettiğini söyleyerek sağlık raporu yayınlamaya başladı. Tevfik?rüştü ve Fethi Beyler arkası arkasına Ankara´da Başbakan´ı ziyaret ediyor. Sonra Başbakan İstanbul´a gidiyor, Dolmabahçe Sarayı´nı ziyaret ediyor. 9 Kasım 1938?
...?Gece radyo normal programını uygulamadı.10.30´da Gazi´nin sağlık raporunu yayınladı. Öğle ajansı Atatürk´ün bugün saat 9´u beş geçe gözlerini Dünya´ya kapadığını bildirdi. Memleket sağ olsun. Atatürk gibi daha birçok lider yetişmesini dilerim. Atatürk´ ün koyduğu doktrinlerin daimi uygulanmasını da diliyorum. 10 Kasım 1938?
?Sabah saat 9.30´dan başlayarak radyo Ankara´dan Atatürk´ün cenaze törenini anlattı. Hükümet açısından siyasi rejimin korunması, ecnebiler açısından biraz da siyasi rekabetin temini için olacak, cenaze merasimi görülmemiş derecede parlak oldu. Pek çok devletin askerleri, diplomatik temsilcileri ve büyük halk kütlesi törene katıldı. Atatürk´e sevgi ve vefatından duyulan büyük üzüntüyü dile getirdiler.
Kayseri´de saat 2´de Atatürk heykeli önünde tören yapıldı. Ben de bulundum. Dokuz çelenkten birisi Ermeniler tarafından getirilmişti. Kayserililer ?Atatürk´ün cenaze namazı nerede kılındı´ sorusunu birbirlerine sordular. 20 Kasım 1938?
?İş Bankasında (Kayseri) dışarı atılan İsmet Paşa resminin içeriye asıldığını gördüm. Böyle işlerin ancak Türkiye´de olabileceğini zannederim. 2 Aralık 1938?
? 24 Ağustos´tan itibaren İstanbul?dil?Kongresi toplandı. Halk lisanının yazı lisanı da olması temennisine bütün varlığımla katılırım. 28.08. 1936?
?Tarih?Kurultayını gazete haberlerinden takip ediyorum. İlim adına, Türklük adına güzel bir adım. Temenni ederim ki hakikatten ayrılmasınlar.25. Eylül 1937?
?İstanbul´a her vardığımda Fatih´in türbesini ziyaret benim için bir gelenektir. Bu sefer çocukları da götürdüm.28.6.38 ?


1 OCAK 2016 KAYTV HABER paylaşan: kaytv