KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

   Süleyman ERDOĞAN
   editor@kayserihaber.com.tr                      

   


VELİ ALTINKAYA


PARTiLER, iLÇELER VE BELEDiYE HiZMETLERi

PARTiLER, iLÇELER VE BELEDiYE HiZMETLERi


u sorunun geneline ve anketin yapıldığı üç ilçe sonuçlarına baktıktan sonra partilerle ilgili dağılıma geçip irdeleyelim.
Üç ilçe genelinde “Belediye hizmetlerinden memnuniyeti” sonucu % 68,9’la evet, % 17.8’le hayır ve % 10.2 ile de kısmen şeklinde  ortaya çıkmış. Deneklerin % 3.2’si de ‘Fikrim yok’ diyor.
Bu sonucun üç ilçeye yönelik dağılımı şöyle.:

MELİKGAZİ
Evet         : % 70.5
Hayır       : % 15.1
Kısmen   : %   9.8
Fikri yok : %  4.6
KOCASİNAN
Evet          : % 68.5
Hayır        : % 20.2
Kısmen     :%   9.5
Fikri Yok  : %  1.8
TALAS
Evet          : % 65.5
Hayır        : % 15.5
Kısmen     : % 16.8
Fikri Yok  : %   2.2

Yukarıda çıkan sonuçlar bir anlamda o ilçe belediyelerinin sonuçları gibi de yorumlanabilir. Hem ilçeye, hem de Büyükşehire çıkan oylar açısından bakıldığında bu üç ilçede en yüksek oran Melikgazi’den geliyor.
Üç ilçenin mukayesesi yapıldığında Talas’ın son genel ve yerel seçimler ölçeğinde AK Parti’nin en zayıf halkası olduğu biliniyor. Bu bugün için değil, uzun süredir böyle.
Bu anket sonuçlarının partilere göre dağılımı çok daha ilginç. AK Parti dışındaki iki partinin (MHP ve CHP) seçmenlerinden yüzde 50’sinin belediye hizmetlerinden memnun olduğunu söylemesi uzun uzun tahlil gerektirecek türden...
 AK Partililerin yüzde 90.2’si belediye hizmetlerinden memnun iken yüzde 4.2’lik bir kesim memnun olmadığını söylemiş. İktidar partisi mensuplarından yüzde 4.5’i kısmen derken fikri olmayanların oranı da yüzde 1.1...
CHP’lilerden yüzde 54.4’ün belediye hizmetlerinden memnun olduğu, kısmen memnunum diyenlerin oranının yüzde 13.5, memnun olmayanların oranı yüzde 30.5 ve fikri olmayanların oranı ise yüzde 1.6...
MHP’lilerin memnuniyet oranı CHP’ye kıyasla daha düşük.. MHP seçmeninin yüzde 40.8’i belediye hizmetlerinden memnun olduğunu belirtirken, memnun olmayanlar yüzde 42.8, ‘Kısmen’ diyenler yüzde 9.8, fikri olmayanlar ise  yüzde 6.6 oranında gerçekleşmiş.
Bu üç partinin dışında belediye hizmetleri sorulan deneklerden yüzde 30.6’sı memnuniyet belirtirken, yüzde 50.5’i memnun olmadığını ifade etmiş. Bu grupta yüzde 12.5 ‘Kısmen memnunum’ derken, yüzde 6.4’ü ise fikri olmadığını belirtmiş...
 Bu rakamları aktardıktan sonra  MHP’nin ortalama oyunun yüzde 20, CHP  oyunun ise yüzde 10 olduğu kabul edilirse  Özhaseki başkanlığındaki belediye hizmetlerinden memnun olan  her üç kişiden biri bu iki partiye mensup... Bir başka deyişle ‘Kısmen memnun olduğunu da’ ifade edenleri evetçilerle toplarsak CHP’de % 67, MHP’de ise  50’nin biraz üzerinde bir seçmenin memnunuyeti ortaya çıkıyor.
Genel memnuniyet oranının yüzde 68.9 olduğundan hareketle, bunun yüzde 30’luk kısmının CHP ve MHP tabanlı destek olduğunu  kabul edersek AK Parti merkezli destek  genel sıralamada % 48’e kadar geriliyor...
Yani Başkan Özhaseki, muhalefete mensup her iki partinin tabanından da ciddi oranda destek alıyor...
Muhalefet partileri muhtemelen bu anket sonuçlarına tepkilidir. Tepkilerini demokratik ve doğal karşılayabiliriz; ama, öncelikle tabanlarının belediye hizmetlerinden memnuniyet sorusuna yarı yarıya müsbet cevap vermelerini iyi okumaları gerekmez mi?.. Bakalım MHP ve CHP İl Başkanlarının kurmayları bu sonuçları nasıl okuyacak?.

Mış… Miş… Muş…
00- Jeoloji Mühendisleri Kayseri’de deprem konusunda daha hassas olunmasını istemiş.
00-Başkan  Özhaseki Almanya’ya gitmiş.
00-  Cuma günü yapılacak kadınlar günü kutlamaların da partilerin kadın kollarının ortak hareket edip etmeyecekleri bilinmiyormuş.
00- Haftasonunu kongre yapacak DP’de eski parti büyükleri sancılıymış.
00- Tomarza’da bir kadın  eşinin şiddetine maruz kalmış.
00- Hacı Bektaş-ı Veli Derneği başkanlığına Feyzullah Keskin seçilmiş.
00- Vali  Şerif Yılmaz anne ve babaları çocuklarının uyuşturucu ile teması konusunda uyarmış.

HACI BEKTAŞ-I VELİ DERNEĞİ VE F.KESKİN
Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yaşatma Derneği haftasonunda kongre yapmış. Dernek başkanlığını uzun süredir başarılı bir şekilde yürüten Kenan Akpınar, nöbeti eğitimci Feyzullah Keskin’e devretmiş. Aynı çerçevede faaliuyet gösteren Vakfı’nda 17 Şubat’ta genel kurulu varmış. Muhtemelen Vakıf başkanlığına da Feyzullan Keskin gelecek... Feyzullah Keskin hemşehrim... Yaklaşık 25 yıldır tanıyorum. Vakit buldukça ailecek de oturuyoruz...Feyzullah Hoca pırıl pırıl bir insan. Okuyan, ülkesi,şehri, insanı adına kafa yoran; mümkünse sorunları dillendirmeden çözmeye çalışan bir anlayışa sahip Feyzullah Hoca... Alevi kardeşlerimizin Kayseri’de de ülke genelinde de önemli sorunları var. Her inanca sahip insanla iyi ilişki kurmayı başarabilen nadir insanlardan biri olan Hoca’nın, bu manada   dernek çalışmalarını çok iyi bir şekilde yapacağından şüphem yok.