KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

 Uğur ALTUNER
 editor@kayserihaber.com.tr

   


İDRİS YAVUZ


KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN FRANSA KRALI’NA YAZDIĞI MEKTUP

YAVUZCA - İdris YAVUZ


Bundan bir müddet önce basında yayınladığım ve her Türk’ün ibretle okuyacağını umduğum yazımı, bu gün Avrupa’da Türk düşmanlığına soyunan soysuz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a geçmişte nasıl korkak bir millet olduklarını hatırlatmak için bugün yeniden okurlarıma sunmak istiyorum.

Dünya tarihine 16. asırda (‘Türk Asrı’) damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman iyi bir eğitim gördü ve şehzadelik döneminde sancakbeyliği ve valilik yaptı. 30 Eylül 1520 tarihinde yirmi beş yaşında tahta çıktığında, ilk yaptığı iş mağdur olan halkının durumunu düzeltmek oldu. Saltanatı süresince de buna özen gösterdi. ‘Kanuni’ namıyla tarihe adını yazdırdı. Avrupalılar ona ‘Muhteşem Süleyman’ dediler. Bu dönemde Osmanlı toprakları üç kıtaya yayıldı. Belgrat alındı. Viyana kapılarına kadar varıldı. Rodos Türk topraklarına katıldı. Macaristan, Avusturya ve Mohaç zaferlerinden sonra Almanya ve İtalya üzerine seferler düzenlendi. Akdeniz, Ege ve Karadeniz Türk gölü haline getirildi. Barbaros Hayrettin Paşa ‘Kaptan-ı Derya’ olarak bu denizlerde yelken açtı ve emniyeti sağladı. Adaların tamamı Türk topraklarına katıldı. Tunus’un yönetimi Türklerin eline geçti. Preveze Savaşı Türk’ün şan ve şerefi oldu.

Türkler, Arap yarımadasından sonra Cezayir ve Trablusgarp’ı fethetti. İtalya’nın ortasına doğru ilerledi. Malta Adası’nı kuşattı. Kızıl denizden geçip Hindistan’a vardı. Macaristan tamamen Türk egemenliği altına girdi. Haçlı orduları bozguna uğratıldı. Belgrat alındı. İran, Nahcivan ve Zigetvar Seferleri yapıldı. Esir düşen Fransız Kralı’nın isteği üzerine de Osmanlı orduları Fransa’ya girdi.

Fransa Kralı’nın Kanuni’den Yardım İstemesi

1516 yılında İspanya Kralı olan Carlos, üç yıl sonra Almanya İmparatorluğuna seçildi ve ‘V. Şarl’ unvanını aldı. Veraset yoluyla büyük toprakların sahibi oldu. Rakip olarak da Fransız Kralı ile mücadeleye başladı. Onu, Povia Savaşı’nda (24 Şubat 1525’de) esir etti ve Madrid’de hapsetti.

Esir Fransız Kralı 1.François ve annesinin mektuplarını, Kont Jan Frangian adlı bir elçi İstanbul’a getirdi. Mektupta kralın annesi Solvoie oğlunun kurtarılması için padişahın yardımını istiyordu. Kral ise, hapisten kurtulması halinde Kanuni Sultan Süleyman’a minnet duyacağını, köle gibi hizmet edeceğini bildiriyordu.

Mektubunda;

“Siz ki şanı yüce olan şahlar şahısınız. Bu işin çözülmesine yardım edilmesi neticesinde minnettarlıkla köleniz olacağımdan şüpheniz olmasın” diyordu. Bunu üzerine Kanuni, Fransa Kralı’na hitaben yazdığı mektupta;

“Allah-ü Teâlâ’nın lütuf ve yardımıyla, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’nın mucizesi, dört halifenin ve Allah’ın sevgili kulları olan velilerin mukaddes ruhlarının yardımıyla;

Ben ki; Sultanların Sultanı ve yeryüzünün taç dağıtan sahibi, Akdeniz’in, Karadeniz’in, Rumeli’nin, Anadolu’nun, Karaman’ın, Rum’un, Zülkadriye’nin, Diyarbakır vilayetlerinin, Kürdistan’ın, Azerbaycan’ın, İran’ın, Şam’ın, Halep’in, Mısır’ın, Mekke ile Medine’nin, Kudüs’ün, bütün Arabistan’ın, Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, büyük ecdadımın feth eyledikleri ve Cenab-ı Hakk’ın bana nasip eylemiş olduğu, ateş saçan kılıcımızla zafer kazanarak feth eylediğimiz nice diyarın Sultanı ve Padişahı, Sultan Beyazıt Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Han’ım.

Sen ki; Françe memleketinin beyi, Françesko’sun. Saltanat makamıma elçi olan Jan Frangian ile gönderdiğin mektup ve ayrıca şifai ricaların bana ulaştırıldı. Memleketinizi düşmanın işgal ettiğini ve halen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda benim tarafımdan yardım edilmesini dilemişsin. Her ne demiş ve istemişsen bana ulaştırıldı. Ve bana arz olunan hususlar tafsilatıyla bilgime sunuldu.

Şöyle ki; beylerin esir alınıp hapsedilmesi, acayip şeylerden değildir. Gönlünü rahat tut. İçindeki ateşi söndür. Bizim büyük ecdadımız, Allah (c.c) kabirlerini nur etsin, daima düşmanı kovmak, memleketler fethetmek için savaş yapmaktan geri kalmamışlardır. Biz dahi onların yolunda yürümekteyiz.

Her zaman memleketler ve aşılması güç, sağlam kaleler fethetmişiz. Gece-gündüz atımız eyerlenmiş, kılıcımız kuşanılmış durumdadır. Kader ne ise o olsun. Bizim fikrimizin ne merkezde bulunduğunu, gönderdiğiniz elçiden sorup öğrenebilirsin.

Dilediğin üzere bütün teçhizatı ile donanmamı Hayrettin Paşa kumandasında gönderiyorum. Şarlken’in hilesinden kendini koru! Düşmanlarınla başa çıkabileceğin güce kavuşmadan sakın barış yapmayasın!

Bana itibar gösterip güvenenlere Cenab-ı Hakk da yardım eder. Zaferler kazanan kılıcımın gölgesinde huzur içinde olurlar” demektedir.

Yukarıda karşılıklı yazılan mektuplardan anlaşıldığına göre, o dönemde Fransa Kralı, Türk Hükümdarı’na köle olmaya hazırdır. Avrupa ve Asya ülkeleri ise Türkler’den maddi ve manevi yardım dilemektedir. Osmanlılar dünyanın en güçlü devletidir ve ekonomisi de sağlamdır.

Acaba o günden bugüne ne değişti? Bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sormak gerekiyor.

Bilesiniz ki, Türk milleti köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Size İstiklal ve Çanakkale Savaşları bir şeyler hatırlatıyor mu? Herhalde, unutkanlığınız ve tarihten ders çıkarmanızda bir sorun olmalıdır diye düşünüyorum.

Bütün dostlarımıza Fransa mallarına boykot yapmağa davet ediyorum.

İşte tarihi belge ve işte biz buyuz! Bu mektubun yorumunu da değerli okurlarıma bırakıyorum…

Gürkan Ofis Mobilyaları