KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

   Süleyman ERDOĞAN
   editor@kayserihaber.com.tr                      

   


VELİ ALTINKAYA


DEMOKRASİNİN İDAMI VE YEŞİLHİSAR OLAYLARI 3


Celal Bayar

Yukarıdaki mektupta adından malum zat” diye bahsedilen aynı gün Ankara'ya gelerek Bayar'la görüşen 1. Ordu komutanıdır. Adliyenin adaletinden kendisine bahsedilen zat'ta Dahiliye Vekil Namık Gedik'tir.

İstanbul'da bulunduğu için Bayar'la mektupla haberleşen Menderes'in Bayar'a gönderdiği mektubunda diyor ki:

YEŞİLHİSAR'da meydana gelen olaylar doğrudan doğruya CHP'nin tahriklerinden ibarettir. Binlerce kişinin otoritesine karşı aşiret zihniyetini temsil eden bir kıyam hareketidir. Adliyeye intikal eden davaların hiç birisi neticelenmemiştir. Bu hayretimin artmasına vesile teşkil etmektedir. Adliye işlemiyor, Matbuat hadiseleri tahrif ediyor. Daha kati kararlar almak zorunda olduğumuzu görüyorum...”

Yukarıdaki mektuplardan da anlaşılacağı üzere Menderes ve Bayar arasında Yeşilhisar'da meydana gelen olaylarla ilgili bir dizi yazışmalar yapılmıştır. Menderes İstanbul'da hasta olmasına rağmen konuyla yakından ilgilenmiş, İstanbul'da bulunan 1. Ordu Komutanı'nı Cumhurbaşkanı'nın yanına göndermiştir. Hatta Cum-hurbaşkanı konuyu detaylı olarak görüşmek üzere karayolu ile Başbakan'ın ayağına kadar bile gitmiştir.

Kayseri-Ankara-İstanbul üçgeninde Menderes'i bir aydan fazla meşgul eden YEŞİLHİ-SAR OLAYLARI” Türk Siyasi Tarihinde aslında bir dönüm noktasıdır ve iyi bilinmesi icap eder...

 

İNÖNÜ'NÜN TRENİ HİMMETDEDE'DE DURDURULUYOR

Yeşilhisar'da meydana gelen olayları yerinde incelemek ve partinin 3 Nisan'da yapılacak il kongresine katılacak olan İsmet Pa-şa'nın Kayseri'ye geleceği ha-beri, Kayseri ve Ankara'da sancılı dakikalar yaratıyor.

Kayseri Valisi Ahmet Kınık, Vilayete DP Kayseri Millet-vekilleri Kamil Gündeş, Hakkı Kumrel, Osman Kavuncu, Ali Rıza Kılıçkale, Servet Ha-cıpaşaoğlu, İbrahim Kirazoğlu ve Fahri Köşkeroğlu ile olayları değerlendirerek Adnan Menderes'in talimatını bekliyor.

Yeşilhisar'da meydana gelen olaylar, ülke genelinde infial yaratırken, ülkeyi idare edenleri de gerçekten zor durumda bırakmıştır.

Yeşilhisar'da meydana gelen olaylar üzerine Bayar ve Menderes, İnönü'yü suçlayarak adeta isyana ve ihtilale teşvik ettiğini söylerken, İnönü'de DEMİRKIRAT SÜVARİLERİ'ni ülkeyi kötü yönetmek ve kamplara bölmekle itham ediyordu.

 

İNÖNÜ GELİYOR

Yeşilhisar olayları bir türlü kontrol altına alınamamıştır.

Yeşilhisar'da meydana gelen olayların tahrif olunarak devlet radyosunda efkarı umumiyeye aksettirildiği ve mağdur bir kısım vatandaşların suçlu gösterildiği” iddiasıyla CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve bir kısım milletvekilleri; 3 Nisan 1960 tarihinde Kayseri'de yapılacak CHP İl Kongresinde bulunmak, hadiseleri mahallinde tetkik etmek ve gerekirse TBMM'ye intikal ettirmek için Kayseri'ye, oradan da Yeşilhisar'a gitme kararını vermiştir.

 

BAYAR VE MENDERES

TELAŞLANIYOR

İsmet Paşa'nın Kayseri'ye gideceği haberi Celal Bayar ve Adnan Menderes'i sıkıntıya düşürüyor Tufan Türenç ve Erhan Akyıldız'ın anlattıklarına göre, Bayar, İnönü'nün Kayseri gezisi öncesinde yaveri aracılığı ile Başbakan Menderes'e bir mesaj göndererek bazı önerilerde bulunuyordu. Bu önerilerinin neler olduğunu Bayar, Menderes ikilisinin birbirlerine yazdıkları mektuplarla izah etmiştik. Bayar bu önerisinde Kayseri'de sıkıyönetim ilan edilmesini de istiyordu.

Adnan Menderes ilgililerle yaptığı istişareden sonra Kayseri Valisi Ahmet Kınık'ı arayarak çıkması muhtemel olayları engellemek için Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince İnönü'nün Kayseri'de kalabalık halk kitlesi tarafından karşılanmasını ve çıkması muhtemel olayların engellenmesini” istiyor...

Başbakan'ın bu talimatı üzerine Vali Ahmet Kınık Kayseri Milletvekillerinin ve DP idare heyeti üyelerinin bazılarını vilayete topluyor.

Toplantıda Kayseri Milletvekilleri Kamil Gündeş, Hakkı Kurmel, Osman Kavuncu, Ali Rıza Kılıçkale, Servet Hacıpaşaoğlu, İbrahim Kirazoğlu ve Fahri Köşkeroğlu ile DP İl Başkanı Kadir Sarıabdullahoğlu ve DP yöneticileri de vardır.

 

İNÖNÜ MİSAFİR GİBİ

KARŞILANACAK

Benim çeşitli kaynaklardan yaptığım araştırmalar ve bizzat o gün vilayet konağında bulunan DP İl İdare Kurulu Muhasip Üyesi Kamil Özsarıyıldız'dan dinlediğime göre İl Başkanı başta olmak üzere bazı DP'liler İnönü'nün şehre sokulmamasına karşı çıkıyor. Bazı Milletvekilleri ve DP'liler ise bunun yanlış olacağını İnönü'nün Kayseri'ye geldiği zaman karşılayacak halka karşı Başbakan'ın telefonuna rağmen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun tatbik edilmemesi bir misafir gibi karşılanması hususunda mutakıp kalınmış ve Keyfiyet de Başbakan Menderes'e bildirilmiştir.

Tabi bu karar alınırken yoğun bir tartışma ortamının olduğunu belirtelim.

 

BAYAR, MENDERES,

GEDİK TOPLANTISI

Vilayetten kendilerine bu kararın iletilmesi üzerine Başbakan Menderes İstanbul'da olduğu için önce Celal Bayar'la sonra da İçişleri Bakanı Namık Gedik'le irtibat kurarak konuyu değerlendirir. Sonunda Bayar'ın görüşü ağır basarak İnönü'yü taşıyan trenin Kayseri'ye sokulmamasına karar verir. Bu kararında İçişleri Bakanı Gedik tarafından telefonla Kayseri Valisi'ne iletilmesi talimatı esasa bağlanır.


20 MAYIS 2015 HABER paylaşan: kaytv