KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

 Uğur ALTUNER
 editor@kayserihaber.com.tr

   

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş.

DÜNYAYA AÇILDI

MELİKGAZİ’DE PANDEMİ KISITLAMASINDA

KÜLTÜR HİZMETİNE DEVAM EDİLDİ

BAŞKAN YALÇIN

“EĞİTİMLER, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIYOR”

KOCASİNAN’IN

YUNUS EMRE KONUTLARI'NDA MUTLU SON

HAVUÇ  DEYİP GEÇMEYİN  !

KANSERİ  ÖNLEYİP, YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR…

METEOROLOJİ DUYURDU

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

ERCİYES'TE PİSTLER

KAYAKSEVERLERLE DOLDU

KAYSERİLİ 93 YAŞINDAKİ ŞERİFE NİNE’DEN

AŞI OLUN ÇAĞIRISI

KAYSERİ POLİSİ'NDEN

HAYVANLARA YEM DESTEĞİ

ÖZHASEKİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR ZORUNLULUKTUR

“2000 öncesinde yapılmış 3, 4, 5 katlı evlerde oturan kardeşlerimizin mutlaka bu binaların depremselliğini kontrol ettirmesi lazım”

KOCASİNAN BELEDİYESİ 336 KİŞİYİ EV SAHİBİ YAPTI

YUNUS EMRE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI 1. ETAP KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRCAK VATANDAŞLARA İZİN

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN RANDEVU ALAN VATANDAŞLAR İZİNLİ OLACAK

ERCİYES YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE AÇIK

CINGI:"YAĞAN KAR İLE BERABER EKSTREM PİSTLERİMİZİ DE AÇACAĞIZ"

MELİKGAZİ BELEDİYESİ 'NDEN "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI" EĞİTİMİ

Palancıoğlu, "Online olarak telefonferans üzerinden düzenlenen eğitim programında müdürlerimiz kanun hakkında bilgi edindi.”

OSB YÖNETİM KURULU’NDAN ‘SAVURGANLIK’ İDDİALARINA SAVUNMA

“VERİLEN HABER GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

BELLONA SANDALYE VE YATAK FABRİKASI AÇTI

GÜLAL: HOLDİNGİMİZ AKTİF OLARAK YÜZDE 90 SEVİYESİNDE BÜYÜDÜ

Anahtar Kelimeler: BÜYÜKŞEHİR’ İDDİALARA CEVAP
Gürkan Ofis Mobilyaları

BÜYÜKŞEHİR’DEN İDDİALARA CEVAP

KAMUOYUNU YANILTAN YALAN HABERLERE YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Büyükşehir Belediyesince 10 Mart 2020 tarihinde Reşadiye Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlara yönelik gerçekleştirilen ihale ile ilgi İlimizde faaliyet gösteren bazı yayın organlarında yer alan iddialara cevaben yapılan yazılı açıklamada yazılanların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak; eksik bilgi ile kamuoyunu yanıltan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatıldığı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesince 10 Mart 2020 tarihinde Reşadiye Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlara yönelik gerçekleştirilen ihale ile ilgi yerel medya kuruluşlarında yer alan haberlere yönelik yapılan cevap yazısında söz konusu haberlerin maksatlı yapıldığı, gerçeği yansıtmadığı vurgulanıp; olayın yargıya taşındığı vurgulanarak şöyle denildi:

“Bir yayın organında 31 Temmuz 2020 tarihli nüshasında “İnsafsızlar” başlığı altında bir haber yayınlanmış, daha sonra bu haber kaynak gösterilerek bazı görsel ve yazılı basında değişik şekillerde yer almıştır. Mülkiyeti belediyemize ait Reşadiye Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların 10.03.2020 tarihinde ihale ile satılması ile ilgili haber tamamen asılsız ve gerçek dışı bir haber niteliğindedir.

Şöyle ki;

1.     Taşınmazın düşük bedelle satıldığı yönünde ki iddia gerçek dışı bir iddiadır.

2.     Tahsilatın zamanında yapılmadığı iddiası da doğru değildir.

3.     Üst düzey belediye yöneticilerinin ihale ortağı olduğu şeklindeki haberde doğru olmayan bir haberdir.

Mülkiyeti Belediyemize ait Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesinde bulunan 221 adet 2 katlı konut planlı yerin satışı için belediye meclisinin 09.12.2019 tarih, 383 sayılı kararı ile belediyemiz encümenine yetki verilmiş, 11.02.2020 tarihli encümen kararı ile de 2886 sayılı kanun hükümlerine göre satışı belediyemiz encümenince kararlaştırılmıştır. 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Kıymet Takdir Komisyonu teşekkül ettirilerek; Talas Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası ve Emlakçılar Odasından muhammen bedel tespiti için değer talep edilmiş, bölgede sonuçlanmış kamulaştırma davalarından emsal niteliğinde mahkeme kararları baz alınarak Kıymet Takdir Komisyonunca muhammen bedel tespiti yapılmıştır.

Satışa konu 221 adet gayrimenkulle ilgili satış şartnamesinde, satışın yeri, zamanı, tarihi ve ödeme şekilleri vs ile birlikte arsaların kapalı teklif usulü ile toplu halde satılacağı da belirtilmiştir.

Taşınmazlar 11.02.2020 tarihinde ihale kararı alınarak Covıd-19 salgını öncesi 10.03.2020 tarihinde iki isteklinin katılımı ile belediye encümeni huzurunda muhammen bedel üzerine 1.065.000 TL daha artırım yapılarak 22.050.000 TL bedelle “Kayseri Bağları” isimli kooperatife satılmıştır.

Hatırlanacağı gibi, satış tarihinde ve öncesinde gayrimenkul sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı durum, kurların yüksekliği, bankaların kredi vermekte zorlanması ve faizlerin %35’lerde seyrettiği herkesçe malum olup, belediye gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan gayrimenkul satışlarına talebin olmaması da belediyemizi etkilemiş, buna bağlı olarak da ödemelerimiz artarak devam etmiştir. Doğal olarak belediyemizce de ihtiyaç ve ödemeleri karşılamak için arsa satışı yapılmaya çalışılmıştır.

Satışı yapılan arsaların ihalesinden önce iki kez yerel gazetede, ulusal basında ve resmi gazetede ilana çıkılmıştır. Katılımın daha fazla olması ve geniş kitlelere duyurulabilmesi amacıyla, zorunlu olmamasına karşın, şehrimizde bulunan muhtelif reklam mecralarında ve belediyemiz internet sitesinde ihalelerin duyurusu yapılmıştır.

Kesinleşen ihaleye göre belediyemizin alacağı 22.050.000 TL’dir. Covid-19 salgının nispeten etkisini azalmasından sonra devletimizin aldığı ekonomik tedbirler, kredi faizlerinin düşmesi gibi sebeplerle gayrimenkul sektörünün önü açılmıştır. Ortaklık hisse fiyatlarının 3-5 kat fazla fiyatla satışa çıkarıldığı iddiası sonrasında bunların gerçekleşen satışlarmış gibi belediyenin 40 milyon TL zarara uğratıldığı iddiası gerçekle bağdaşmamaktadır. İddia edilen rakamlarla ilgili, sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde; rakamların çok çok afaki rakamlar olduğu bu arsalar için böyle rakamların gerçekçi olmadığı ve alıcı bulmanın mümkün olmadığı teyit edilmiş olup;

Muhammen bedel belirlemede bilgi alınan kurum ve kuruluşları ile kamulaştırma kararlarındaki sonuçlanan mahkeme kararları da iddia edilen rakamların doğru olmadığını teyit etmektedir.

İlgili parsellerin bulunduğu bölgenin imar yönünden gelişmesini tamamlamamış olduğu ve o bölgede hiçbir villa yapılaşmasının bulunmadığı, belediyelerin de amacının imarlı yapılaşma hareketlerini sağlamak olduğu, bu yönde planlama ve alt yapı çalışmalarına öncülük etmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Pandemi sürecinden kaynaklı gayrimenkul hareketliliğinin süreç sonunda oluşması da bu gibi istismara yönelik açıklamalara fırsat vermiştir. 

İhaleden sonra, ülkemizde Covid-19 salgını baş göstermiştir. Devletimizin çıkardığı ‘’7244 Sayılı Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun’’ kapsamında, 3 ay erteleme ve ertelenen tutarların 3 aylık eşit taksitler halinde ödenmesi imkânı çerçevesinde ilk ödemenin vadesi olan 24.07.2020 tarihi beklenilmeden 14.05.2020 tarihinde tahsilatlar yapılmıştır. Ödemenin zamanında yapılmadığı ve ihalenin feshedilmesi gerektiği iddiasının yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Belediyemizde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları dâhil hiçbir üst yönetici taşınmazlara ortak olmamıştır.

2886 sayılı yasada ihaleyi yapan kurumdan kimlerin ihaleye katılamayacağı dolayısıyla devir alamayacakları belirlenmiştir. Yasak kapsamı dışında kalan diğer kurum, kuruluş ve belediye personellerinin ortak olmasında hukuken bir sakınca bulunmamaktadır.

Ortak olmak isteyenler ihale yasasının 66. Maddesi gereği, ihale alıcısı muvafakat eder ve belediyede onaylarsa taşınmaza ortak olabilirler veya doğrudan belediyenin onayı olmaksızın kooperatife üye olabilirler. Taraflar belediyemize gelerek ortaklığa muvafakatlarının olduğunu ve onay verilir ise hisselerine düşen bedeli peşin olarak belediyeye ödemek istediklerini beyan etmişlerdir. Covid-19 salgınının etkili olduğu bir dönemde belediyemizin içinde bulunduğu mali yapıda gözetilerek kanunen bir sakınca olmadığından ihale yasasının 66. Maddesi gereğince hem kooperatiften hem de şahıslardan dilekçe alınmış, 14.05.2020 tarihinde devir işlemine onay verilmiştir.

Onay sonrası ortaklar hisse bedellerini belediyemize peşin olarak ödemişler böylece belediyemiz 18 taksitle alacağı 22.050.000 TL’nin 15.000.000 TL’sini ihaleden sonra 3 ay gibi kısa bir sürede tahsil etmiştir.

Yapılan işlemler sonucu belediyemiz zarar etmemiş, aksine alacağını çok daha az ve hızlı bir sürede tahsil etmiştir.

Eksik bilgiler ile kamuoyunu yanıltan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


Haber Kaynak : KURUM BÜLTENİ